Custom Menu

Latest From Our Blog

Arborii nostri

Arborii nostri

Deja știți foarte bine cât m-am implicat în situația copacilor de pe strada mea, iar asta cred că este o acțiune civică pe care o poate face oricine. Din păcate, în București, toaletarea nu se face corect și de multe ori copaci tineri, care ajută la disiparea poluării din orașele mari, pică victimele unui sistem care nu îi valorifică. În același timp, sunt mulți oameni care apreciază ceea ce ne-a dat natura și mulți care documentează aceste minuni și le transformă în opere de artă.

 

EN: You already know how much I have gotten involved in the situation of the trees on my street, and this I think is a civil action absolutely anyone can take. Unfortunately, in Bucharest, the trimming isn’t done correctly and a lot of times young trees, which help fighting against the pollution in the big cities, are the victims of a system which doesn’t value them. At the same time, there are a lot of people who appreciate what nature has given us and who document these wonders and transform them into work of art.

Atunci când am aflat despre expoziția „Arbori Bătrâni. Să fie întuneric, da’ să fie lumină” a fotografului Florin Ghenade, am fost entuziasmată să vă povestesc despre ea. Fotografiile copacilor care stau de sute de ani în aceleași locuri sunt într-adevăr impresionante. Poveștile lor însă sunt mult mai interesante decât aș fi bănuit, iar arborii care ating vârste seculare de 500, 700 sau chiar 900 de ani îți lasă în suflet ideea unei continuități neîntrerupte a naturii.

Am aflat cu mirare că uriașul copac Sequoia, cu care se mândresc americanii, există și în România. Arborele se află la Ardusat, Baia Mare și ar avea aproximativ 200 de ani. A fost adus din America și plantat în grădina castelului construit pe la 1814, de către groful Degenfeld și familia acestuia pe un deal unde în continuare tronează uriaș, mult deasupra tuturor celorlalți copaci din zonă.

Stejarul de la Avrig se află în pădurea ce leagă localitățile Cașolț și Bradu. Florin și echipa sa au căutat arborele timp de trei ore cu mașina în imensa pădure, împreună cu angajați ai Ocolului Silvic. Despre acest stejar lumea crede că are peste 900 de ani, legendele zic că există morminte de războinici huni la poale, iar în imediata apropiere s-a găsit cea mai mare necropolă dacică din sud-estul Transilvaniei. Arborele a fost incendiat în urmă cu câțiva ani. În momentul fotografierii nu mai vegeta, însă a rămas un adevărat testament al unui secol întreg de veghe în Transilvania.

Stejarul de la Cajvana e cel mai bătrân arbore din România și chiar din sud-estul Europei, conform unui raport științific al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Are aproximativ 900 de ani, ceea ce face să nu fie excluse legendele locale conform cărora ar fi fost sădit în urma marii invazii tătare de la 1200 sau că l-ar fi adăpostit pe Ștefan cel Mare la umbra sa. Are aproape 12 metri în circumferință, lucru de care îți dai seama doar mergând în jurul său.

Interesant este că există, chiar și pentru bucureștenii prinși cu munca, șansa de a găsi un astfel de arbore bătrân chiar lângă casă. Stejarul de pe Horei, un arbore ocrotit, monument al naturii, poate fi văzut în cadrul turului organizat mâine, 6 martie, începând cu ora 20.

Expoziția Arbori Bătrâni este organizată de Florin Ghenade împreună cu Galeria Posibilă și poate fi vizitată până pe 10 martie, de marți până duminică, între orele 10 – 18 la Muzeul Național al Țăranului Român, sala Tancred Bănățeanu. Dacă nu ați vizitat-o până acum, puteți merge chiar în ziua finisajului, când cei de la Multumult vor concerta în cadrul expoziției, sau pe 7 martie, când Oigăn va cânta o notă la un interval.

Nu uitați să îi luați și pe cei mici cu voi, ca să vadă și ei aceste adevărate vestigii pline de viață și să învețe să iubească de pe acum natura.

In poze port: palton Topshop, hanorac Hooded Moon, pantaloni Tex, botine & Other Stories, basca H&M.

EN: When I found out about the exhibition „Arbori Bătrâni. Să fie întuneric, da’ să fie lumină” of the photographer Florin Ghenade, i was very excited to tell you about it. The pictures of trees living for hundreds of years are truly impressive. Their stories are even more interesting than I would have guessed, and the trees reaching ages of 500, 700 or even 900 years convey the feeling of an uninterrupted continuity of nature.

I was amazed to find out that the huge Sequoia tree, which the Americans are very proud of, also exists in Romania. It can be found in  Ardusat, Baia Mare and it’s about 200 years old. It was brought from America and planted in the garden of a castle built in 1814, by the Graf Degenfeld and his family on a hill, where it still presides in all its glory, way above the other trees in the area.

The oak tree from Avrig is in the woods connecting Cașolț and Bradu. Florin and his team have searched for it for three hours while driving through the woods, together with the people taking care of the area. People believe this oak tree is over 900 years old, legends say there are warriors buried next to it, and the biggest ancient cemetery in the South-East of Transylvania was discovered very close by. The tree was set on fire a few years ago. It wasn’t vegetating anymore when the photos were taken, but it has remained a true testament of an entire century of watching over Transylvania.  

The Oaktree from Cajvana is the oldest tree in Romania and even the South-East of Europe, according to a scientific report of the Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca. It is about 900 years old, which doesn’t exclude the local legends according to which it was planted after an invasion in the 1200s or that Stefan cel Mare sat in its shade. It is about 12 meters wide, fact which you can only be aware of after walking around it.

An interesting fact is that there is a chance, even for people from Bucharest busy with their jobs, to find such an ancient tree right next to their homes. The Oaktree on Horei, a protected tree, monument of nature, can be seen during the tour organized tomorrow, 6th of March, beginning with 20 o’clock.

The exhibition Arbori Bătrâni is organized by Florin Ghenade together with Galeria Posibilă and can be visited until the 10th of March, from Tuesday until Sunday, between 10 – 18 at Muzeul Național al Țăranului Român, room Tancred Bănățeanu. If you haven’t seen it yet, you can go on the day of the Multumult concert, or on the 7th of March when Oigăn will also play.

Don’t forget to take your kids with you, so they can also hear about these remains which are full of life and also learn to love nature at an early age.

In the pictures I am wearing: Topshop coat, Hooded Moon hoodie, Tex pants, & Other Stories ankle boots, H&M hat.

3Comments
  • Ecaterina/ 06.03.2019Reply

    Exista arborele sequoia si in parcul din Baile Herculane.

  • Ecaterina/ 06.03.2019Reply

    Arborele sequoia exista si in parcul din Baile Herculane.

  • Andreea/ 11.03.2019Reply

    Tie orice tinuta iti vine perfect 😉

Leave a Comment